Trova tutti gli annunci in Vietnam

altrimenti seleziona una specifica categoria

Seguici su facebook

@si.happy.international

Alimec tại Vicenza: các chuyên gia trong việc xây dựng các hệ thống tự động và bán tự động Made in Italy để sản xuất bánh ngọt. 🎂 Đổi mới và chất lượng cho sản xuất của bạn!

ALIMEC
Việc xây dựng các nhà máy tự động và bán tự động để sản xuất bánh tại Ý là một lĩnh vực mà Alimec, có trụ sở tại tỉnh...
hết hạn trong 21 ngày
Xem thêm

Alimec: Innovation and customization of automatic and semi-automatic machinery Made in Italy for the confectionery and food industry

ALIMEC
Alimec: Innovation and customization of automatic and semi-automatic machinery Made in Italy for the confectionery and...
hết hạn trong 25 ngày
Xem thêm


Torna su